20 Μαρτίου 2012

Κυθέρεια...Δαίμονες, οκ δειν, τι λούεται Κυθέρεια,
χερσ καταυχενίους λυσαμένη πλοκάμους.
λήκοις, δέσποινα, κα μμασιν μετέροισι
μήποτε μηνίσς θεον δοσι τύπον.
Νν γνων· οδόκλεια, κα ο Κύπρις. Ετα τ κάλλος
τοτο πόθεν; σύ, δοκ, τν θεν κδέδυκας.

Θεοί, δεν ήξερα εδώ πως λούζεται η Κυθέρεια 
και στα μαλλιά της έδωσαν τη λευτεριά τα χέρια. 
Έλεος, δέσποινα, μην πεις τα μάτια να μου σβήσουν 
γιατί το θεϊκό κορμί έτυχε ν’ αντικρίσουν... 
Ωχ! Τη Ροδόκλεια εγώ με Κύπρι έχω μπερδέψει... 
Τότε, το κάλλος από πού;... Μην τη θεά έχεις κλέψει;...